FASAD RENOVERINGFASAD PUTSNINGFASAD MURNINGFASAD MURNING

Swesar AB 

SWESAR :s verksamhet omfattar i huvudsak alla i byggbranschen förekommande arbete så som bygg-, murning-, putsning-, snickeri-, betong-, plattsättning-, marksten-, måleriarbete-, fastighetsförvaltning .

Med 30 år i branschen har vi den erfarenhet och kunskapen som krävs för att utföra arbete av högsta kvalitet. Vi är flexibla och anpassningsbara när det gäller projekt eller uppdragsarbete. Vi lägger alltid mycket ansvarskänsla i allt vi levererar med stort fokus på att våra kunder får den slutprodukt de förväntar sig. Vårt mål är att kunden alltid skall känna sig trygg med oss som entreprenör under hela byggprocessen och de garantier vi lämnar på utfört arbete.

FASAD MURNING

Vi utför alla typer av murningsarbeten allt från stora fasadjobb och murade innerväggar till öppenspisar och skorstenar etc.

fasad murning timråfasad murning sundsvallfasad murning sundsvall

FASAD PUTSNING

Vi utför alla typer av putsarbeten allt från stora fasadarbeten till mindre ROT-arbeten.

fasad putsning sundsvallfasad putsning sundsvallfasad putsning sundsvall

BYGG, RENOVERING & NYPRODUKTION HUS

Vi utför renovering och nyproduktion enligt branschregler. Vi  har kompetent och utbildad arbetskraft så som snickare, betongarbetare, murare/ plattsättare, stensättare, rörmokare, elektriker och målare.
Vi utför alla typer av snickeri- och betongarbeten såväl ROT arbete som nyproduktion av hus. Vi jobbar enligt gällande branschregler. Vi tillhandahåller alla yrkeskategorier såsom snickare, betongarbetare, murare, rörmokare, elektriker, plattsättare, målare m.fl.

nyproduktion stuga gnarpnyproduktion stuga gnarpnyproduktion stuga gnarp

FASAD SYSTEM 

Vi utför fasadbeklädnadsarbeten med alla typer av material såsom Cembrit-, Trä- och Plåtfasader etc.

cembrit fasad beklädnad systemcembrit fasad beklädnad systemcembrit fasad beklädnad system

MONTERING O.PREFABRICERING AV UTFACKNINGSVÄGAR OCH TRÄBJÄLKLAG

Vi utför tillverkning och montering av alla typer av prefabricerade och platsbyggda utfackningsväggar och bjälklag i trä.

montering utfackningsväggarmontering utfackningsväggarmontering utfackningsväggar

MONTERING AV MELLANVÄGGAR 

Vi utför montering av alla typer mellanväggar.

montering av mellanväggarmontering av mellanväggarmontering av mellanväggar

BRANDTÄTNING 

Vi har certifierad och utbildad personal som utför dessa arbeten.

BrandtätningBrandtätningBrandtätning

BETONGARBETEN

Vi utför  grundläggningsarbeten, pågjutningar och flytspackling av bjälklag mm.

betongarbetenbetongarbetenbetongarbeten

TAKARBETEN

Vi utför nyproduktion samt renovering av  tak mm.

tak arbetetak arbetetak arbete
 OPPEN SPIS MURNING 
Vi utför murning av nya öppen spisar samt renovering av gamla .

SKORSTENSRENOVERING 
Vi utför alla typer av skorstenrenovering  / ROT-arbete 
 POOL RENOVERING
Vi har kompetens att utföra arbete som renovering och reparation av stora och små pool .

Copyright © SWESAR 

Kontakt / SWESAR 

Besöksadress  : Stationsgatan 17G 872 30  / Kramfors 

E-post: info@swesar.se

Tel: +46 70-229 85 12 

Webbplats: www.swesar.se